Ιστολόγιο Εκδόσεων

Ανακαλύψτε καλογραμμένα άρθρα για βιβλία που εκδίδουμε και αγαπάμε και τις επιδράσεις που αυτά έχουν. Εκδοτικά νέα, εξελίξεις, ιδέες, απόψεις, για συγγραφείς, συντελεστές, επαγγελματίες του ψυχοκοινωνικού χώρου και για αναγνώστες, που συνοδοιπορούμε στα μονοπάτια της προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης.