Οι Εκδοτικές Σειρές

Είναι τα οργανωτικά μέρη του εκδοτικού σχεδιασμού και της παραγωγής μας.

Σειρά Αυτο-Ανάπτυξη

Αυτο-Ανάπτυξη (αυτο-ηγεσία)

  • Αυτογνωσία, Προσωπική συμβουλευτική, Neuro-Linguistic Processing (NLP), Personal Coaching, Αυτοεκπαίδευση, Αυτο-Ηγεσία, Πρακτικοί οδηγοί αυτοβελτίωσης, Νους-Σώμα-Πνεύμα, κ.ά.
Σειρά Συστημική Σκέψη

Συστημική Σκέψη και Πράξη

  • Συστημική συμβουλευτική, Συστημικό coaching στελεχών, ομάδων, οργανισμών, Φαινομενολογική ψυχοθεραπεία, Οικογενειακές σχέσεις, Επιστήμη κοινωνικών δικτύων, Οικογενειακή θεραπεία, κ.ά.
Συστημική Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

  • Οικογενειακή Αναπαράσταση Bert Hellinger, Οργανωσιακή Αναπαράσταση, Δομική Αναπαράσταση, Φαινομενολογία ανθρωπίνων σχέσεων, Εκπαιδευτικοί Οδηγοί, Εγχειρίδια, κ.ά.
Σειρά Υπερπροσωπικά Πεδία

Υπερπροσωπικά Πεδία

  • Υπερπροσωπική εκπαίδευση και έρευνα, Υπερπροσωπικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, Φιλοσοφικός στοχασμός, Μυστικισμός, Πνευματική ψυχολογία, Αρχέτυπα, Μυστήρια, Σαμανισμός, Χριστότητα, κ.ά.
Σειρά Θεραπευτικός Θόλος

Θεραπευτικός Θόλος

  • Ολιστική θεραπευτική, Αυτοΐαση, Εναλλακτικές συμπληρωματικές θεραπείες, Συνδυαστική Ιατρική, Ενεργειακή Ιατρική, Ερευνητικά θέματα, Βοτανοθεραπεία, Πρακτικοί Οδηγοί, κ.ά.
Σειρά Μέντωρ

Σειρά Μέντωρ

  • Ποιοτική Επαγγελματικότητα, Μελέτες, Επιστημονικός Λόγος, Εναλλακτικές προοπτικές, Βιονοημοσύνη, Κοινωνική επιχειρηματικότητα, Καινοτομκότητα, Business Mentoring, κ.ά.
Σειρά Παιδική Ψυχή

Παιδική Ψυχή

  • Παιδική λογοτεχνία, Παραμύθια για παιδιά και ενηλίκους που στοχεύουν στη φροντίδα και την έκφραση της Παιδικής Ψυχής, Αφηγήσεις ιστοριών, Παιγνίδια διδακτικά, κ.ά.
Σειρά Αυτοποίηση

Σειρά Αυτοποίηση

  • Σύγχρονη Ποίηση, Προσωπική δημιουργία, Καινοτομικότητα, Δημιουργική γραφή, Βιωματική καταγραφή, Σοφία ζωής, Λογοτεχνία, Γαστρονομία, Εκφραστικές Τέχνες, κ.ά.