ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Επικοινωνία με τις Εκδόσεις
 • Οι Εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής®, οι Εκδόσεις Βιονόησυς® και ο φορέας ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ΚοινΣΕπ (εφεξής, ΑΒΖ) χρησιμοποιούν Ε-Μail, για την πραγματοποίηση επικοινωνίας σχετικά με τις εκδόσεις και για τα λοιπά προγράμματα υποστήριξης συγγραφέων, συντελεστών εκδόσεων, φιλαναγνωσίας, καθώς και απόκτησης βιωματικής εμπειρίας των αναγνωστών στο αντικείμενο μιας έκδοσης βιβλίου, σε όσους έχουν παράσχει διεύθυνση E-Mail γι’ αυτό τον σκοπό.
 • Το ΑΒΖ δύναται να χρησιμοποιεί E-Mail για ενημερωτικούς σκοπούς, για την αποστολή ανακοινώσεων, για την παροχή οδηγιών προς συμμετέχοντες σε εκδοτικά ή άλλα συμμετοχικά προγράμματά του, αλλά και για την αποστολή ερωτηματολογίων προς συμπλήρωση με μορφή google forms.
Πώς χρησιμοποιούμε το E-Mail για επικοινωνία μαζί σας
 • Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εάν μας την προμηθεύσετε. Δεν αγοράζουμε ή αποκτούμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτα μέρη. Ενδέχεται να λάβουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τρίτο μέρος εάν κι εφόσον έχετε συναινέσει προς αυτό.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε E-Mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αφού μάς παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΒΖ. Όταν επικοινωνείτε με το ΑΒΖ μέσω E-Mail παρέχετε τη δυνατότητα σε εμάς να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση E-Mail σας ως τρόπο επικοινωνίας μαζί σας.
 • Το ΑΒΖ και οι Εκδόσεις δεν θα αιτηθούν ποτέ την παροχή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών όπως, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, PINs, user names ή κωδικούς ασφαλείας μέσω E-Mail, google forms, και ΔΕΝ θα σας σταλεί με πρωτοβουλία του ΑΒΖ τυχόν E-Mail, δια του οποίου να σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να γίνει reset του κωδικού πρόσβασής σας στον παρόντα ιστότοπο.
 • Το ΑΒΖ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει μέσω E-Mail ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση. Τα ερωτηματολόγια αυτά ενδέχεται να έχουν τη μορφή υπερσυνδέσμου που οδηγεί σε google form ή doodle form.
Πώς χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο για επικοινωνία μαζί σας
 • Το ΑΒΖ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά στα πλαίσια λειτουργίας του, αφού παρέχετε σχετικό τηλέφωνο επικοινωνίας. Δεν αγοράζουμε ή αποκτούμε αριθμούς τηλεφώνων από τρίτα μέρη. Ενδέχεται να λάβουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας από τρίτο μέρος εάν κι εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό.
 • Το ΑΒΖ δεν θα επικοινωνήσει με εσάς μέσω μαζικών sms (bulk sms) στα οποία θα σας ζητείτε να απαντήσετε με συγκεκριμένη χρέωση (επιπλέον του παρόχου σας).
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΑΒΖ
 • Τα E-Mails από το ΑΒΖ θα αποστέλλονται από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 1. Εξυπηρέτηση χρηστών: contact@alfavitozois-ekdoseis.gr 
 2. Διαχείριση παραγγελιών: orders@alfavitozois-ekdoseis.gr 
 3. Ενημερώσεις & Προγράμματα: online@alfavitozois-ekdoseis.gr 
 4. Email Σχολής “Αλφάβητο Ζωής”: lifealphabet@gmail.com
 5. Email για τον Εκδοτικό Οίκο: ekdoseis.alfavitozois@gmail.com 
ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Hyperlinks):
 • Από το ΑΒΖ, κατά την αποστολή ενημερωτικών ή άλλων E-Mail σε εσάς, συχνά θα χρησιμοποιούνται Υπερσύνδεσμοι, οι οποίοι θα συνδέονται απευθείας με υλικό του ΑΒΖ στον ιστότοπο αυτόν, καθώς και σε άλλους ιστοτόπους του ΑΒΖ. Επίσης, υπερσυνδέσμους προς Google Forms, καθώς και αντίστοιχα doodle forms. Όταν παρέχονται υπερσύνδεσμοι μέσω E-Mail αυτοί θα εμφανίζονται:
  1. Είτε ως ενεργοί σύνδεσμοι ενσωματωμένοι επί κειμένου
  2. Είτε ως ενεργοί σύνδεσμοι με τη μορφή πλήρους διεύθυνσης URL , που θα εκκινούν με http://
 • Για να επιβεβαιώσετε τον προορισμό ενός ενεργού συνδέσμου πρέπει να σύρετε τον κέρσορα πάνω στον σύνδεσμο και να ελέγξετε τις πληροφορίες διεύθυνσης που εμφανίζονται στο status bar. Θα εμφανιστεί έτσι, η ηλεκτρονική διεύθυνση προορισμού του υπερσυνδέσμου.
Θέματα Προσωπικών Δεδομένων
 • Για οποιοδήποτε θέμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε σχέση με τον ιστότοπό μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση > contact@alfavitozois-ekdoseis.gr και θα ανταποκριθούμε το συντομώτερο δυνατό. Υπεύθυνος GDPR: Νίκος Μ. Βαγιακάκος (Τηλ. 210-3313713).

Έκδοση Πολιτικής Επικοινωνίας: #1.09/2023