ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Εισαγωγή
 • Οι Επισκέπτες/Χρήστες αυτού του ιστότοπου συμφωνούν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ), εφεξής Σύστημα ΑΒΖ ΑΒΖ), συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφοριακά δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Δεδομένων, βάσει της οποίας έγινε η συλλογή των δεδομένων. Το ΑΒΖ μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Δεδομένων ενημερώνοντας για τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτόν τον ιστότοπο. Όταν το ΑΒΖ κάνει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή επί του περιεχομένου των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Δεδομένων, θα σας ενημερώσει με σχετική ευκρινή σημείωση επί του παρόντος ιστοτόπου.
 • Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το ΑΒΖ στο e-Mail: contact@alfavitozois-ekdoseis.gr
 • Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία του φορέα ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ΚοινΣΕπ, που εδρεύει στην Περίσσα, Τ.Θ.70, Θήρα 84700, Κυκλάδες και διατηρεί Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση Παπαρρηγοπούλου 7, Αθήνα 18120, Ελλάδα (Τηλ. 210-3313713).
Πνευματική ιδιοκτησία (Copyrights)
 • Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ιστοτόπου είναι το ΑΒΖ και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Αναφορικά με το περιεχόμενου του ιστοτόπου www.alfavitozois-ekdoseis.gr επιτρέπεται η χρήση για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, με αναφορά στην πηγή. Για λοιπές χρήσεις απαιτείται η άδεια του ΑΒΖ. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτού του ιστοτόπου Πολιτική Απορρήτου.
 • Τα πληροφοριακά δεδομένα αυτού του ιστοτόπου περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πατέντες) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Το ΑΒΖ είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς, κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς, επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου.
Περιορισμοί
 • Δεν επιτρέπεται ρητά να κάνετε όλες ή κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:
 1. Να δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό του ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο,
 2. Να πουλάτε, να παραχωρείτε υπεργολαβίες ή/και να εμπορεύεστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό του ιστοτόπου,
 3. Να εκτελείτε δημόσια ή/και να παρουσιάζετε οποιοδήποτε υλικό του ιστοτόπου,
 4. Να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιζήμιος για τον ίδιο τον ιστότοπο,
 5. Να κάνετε χρήση του παρόντος ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών στον παρόντα ιστότοπο,
 6. Να κάνετε χρήση του παρόντος ιστοτόπου κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή επιχειρηματικό πρόσωπο,
 7. Να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο,
 8. Να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο για οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.
 • Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του παρόντος ιστοτόπου είναι περιορισμένη και το ΑΒΖ μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε περιοχές του παρόντος ιστοτόπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης, που μπορεί να έχετε για αυτόν τον ιστότοπο, είναι εμπιστευτικά και πρέπει επίσης να τηρείτε την εμπιστευτικότητα.
 • Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του ιστοτόπου ή αντανάκλαση (mirroring) αυτού του ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΑΒΖ. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου, αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του ιστοτόπου, καθώς επίσης και ότι δεν συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες.
 • Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο δικτυακός τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντα ιστοτόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Το ΑΒΖ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο με αυτόν τον δικτυακό τόπο.
Περιεχόμενο ιστοτόπου
 • Οποιοδήποτε από τα πληροφοριακά δεδομένα που διατίθενται σ’ εσάς μέσω αυτού του ιστοτόπου δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις του ΑΒΖ. Το ΑΒΖ δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριακών δεδομένων, η δε παροχή αυτών μέσω αυτού του ιστοτόπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το ΑΒΖ ή με τρίτους.
 • ΕΓΓΡΑΦΗ: εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε συνδρομητής των υπηρεσιών αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε να:
 • παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από το ΑΒΖ, μέσω του ιστοτόπου στις σχετικές φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων για πρόσβαση στις υπηρεσίες του, και
 • διατηρείτε και επικαιροποιείτε τα πληροφοριακά δεδομένα σας έτσι ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
 • Κάθε φορά που παρέχετε οποιαδήποτε πληροφοριακά δεδομένα στο ΑΒΖ: (1) Συμφωνείτε να μεταβιβάζετε στο ΑΒΖ κάθε αναγκαίο δικαίωμα από την πνευματική ιδιοκτησία επί του παρεχόμενου, ώστε να μπορεί το ΑΒΖ να κάνει χρήση του περιεχομένου αυτού στον ιστότοπο και στα πλαίσια των σκοπών του ΑΒΖ, και (2) Εγγυάσθε στο ΑΒΖ ότι αυτή η χρήση του παρεχόμενου περιεχομένου δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου επ’ αυτού.
Ευθύνη του ΑΒΖ
 • Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του σας παρέχονται «ως έχουν». Το ΑΒΖ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενο του και, στα πλαίσια του νόμου, το ΑΒΖ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του και οι συνεργάτες-βοηθοί λειτουργίας του) παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα ιστότοπο, το περιεχόμενό του και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, πατέντας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου ιστοτόπου. Το ΑΒΖ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι συνεργάτες-βοηθοί λειτουργίας του) δεν φέρει ευθύνη ενώπιον σας ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα, για οποιαδήποτε ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο ιστότοπο.
 • Αυτός ο ιστότοπος δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικές συνδέσεις (συνδέσμους, υπερσυνδέσμους, καταχωρήσεις προβολής/banners) προς τους ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι τρίτοι είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Το ΑΒΖ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοτόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, πραγματικότητα και σαφήνεια των πληροφοριών του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων τρίτων ή ευθύνη για την ποιότητα και στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες μέσω αυτών των ιστοτόπων τρίτων. Το ΑΒΖ δεν έχει καμία ευθύνη για σφάλματα ή λειτουργικές αστοχίες στους δικτυακούς τόπους τρίτων, ούτε έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες συνεπεία της πρόσβασής τους σε ιστοτόπους τρίτων ή συνεπεία της χρήσης πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των ιστοτόπων τρίτων.
 • Μερικά τμήματα αυτού του ιστοτόπου μπορεί να περιέχουν διαφημιστικές καταχωρήσεις. Το ΑΒΖ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των διαφημιστικών καταχωρήσεων ή για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή χορηγία. Αυτά είναι ευθύνη του διαφημιζόμενου.
Περιορισμός ευθύνης
 • Το ΑΒΖ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. Το ΑΒΖ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου του ιστοτόπου.
 • Το ΑΒΖ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του ιστοτόπου ή των διακομιστών του (servers) θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Το ΑΒΖ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας που τελούν υπό τον έλεγχό του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια και, παρόλο που το ΑΒΖ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αναφορικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, το ΑΒΖ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών του (servers) ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του ΑΒΖ ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το ΑΒΖ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντα ιστοτόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.
Αποζημίωση
 • Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην επιφέρετε καμία βλάβη στο ΑΒΖ, τους διευθυντές, υπαλλήλους, προμηθευτές αυτού και στα σχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αυτό, αναφορικά με οποιαδήποτε ζημία ή κόστος (στα οποία συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά αναφερόμενα, το κόστος εύλογης δικηγορικής αμοιβής) που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης.
Ακυρότητα
 • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Όρους Χρήσης, κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του ΑΒΖ για να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.
Αλλαγές ιστοτόπου
 • Το ΑΒΖ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του ιστοτόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στον ιστότοπο. Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το ΑΒΖ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του ιστοτόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιονδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος σε εσάς οποτεδήποτε.
Μεταβίβαση σε τρίτους
 • Το ΑΒΖ έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή σας τον παρόντα ιστότοπο και τα πληροφορικά δεδομένα του σε τρίτους, στα πλαίσια στρατηγικών συμμαχιών του ΑΒΖ με τρίτους ή σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή στη σύνθεση του νομικού προσώπου του ΑΒΖ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται με αυτό ή ανήκουν σε αυτό ή σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης που αφορά στο νομικό πρόσωπο του ΑΒΖ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται με αυτό ή ανήκουν σε αυτό ή σε περίπτωση πώλησης ή διάθεσης μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων του ή αυτών που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται με αυτό ή ανήκουν σε αυτό. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης, οι όροι αυτοί καθώς και η Πολιτική Δεδομένων αυτού του ιστοτόπου του ΑΒΖ έχουν ισχύ άμεσα και συνολικά, χωρίς κανένα ρητό ή νοούμενο περιορισμό, αλλοίωση, ένσταση ή άρνηση του περιεχομένου τους.
Σύννομη χρήση
 • Η χρήση αυτού του ιστοτόπου του ΑΒΖ επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια του νόμου και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ’ αυτόν τον ιστότοπο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλήψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία σε αυτόν τον ιστότοπο ή επιδράσουν αρνητικά ή διακινδυνεύσουν την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων του ΑΒΖ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ΑΒΖ έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση αυτού του ιστοτόπου.
 • Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω Διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο το ΑΒΖ έχει αναθέσει τον συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του, για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη συμμετοχική δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
 • Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του ιστοτόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία Ελληνικού δικαστηρίου.

Έκδοση Όρων Χρήσης Ιστοτόπου: #1.09/2023