ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ PAYPAL PAYMENT
Ευχαριστούμε για την πληρωμή σας
  • Σας ευχαριστούμε για την πληρωμή της παραγγελίας σας. Η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε και ήδη στάλθηκε στο email σας η απόδειξη από Paypal. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Paypal, για να δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής αυτής. 

 

  • Thank you for your payment. Your transaction has been completed, and a receipt for your purchase has been emailed to you from Paypal. Log into your PayPal account to view transaction details.